Ψητά σούβλας2017-06-26T13:35:17+00:00

Project Description

Κιλό

Κοτόπουλο …………………7,40 €

Κοκορέτσι …………………20,00 €

Κοντοσούβλι ……………..18,00 €

Πανσέτα γεμιστή ………15,00 €

Μερίδα

Κοκορέτσι ………………..5,70 €

Κοντοσούβλι …………….5,70 €

Πανσέτα γεμιστή ……..5,00 €